Phpreferens

allt om php

Språk och terminologi

Språket som gäller när man programmerar är engelska och detta gäller naturligtvis även för PHP. Det rekommenderas allmänt att man använder engelska variabelnamn, engelska beskrivningar och engelska namn på fält och tabeller i sina databaser. Detta för att det ska vara smidigt för alla att sätta sig in i kod och beskrivningar. Även om alla som tittar på en kod i nuläget har svenska som modersmål så är det inte alls omöjligt att företaget expanderar, att de samarbetar med någon utländsk utvecklare eller att de helt enkelt kommer att sälja mjukvaruprodukter till andra länder.

Här på PHP-referens håller vi oss till svenska i våra beskrivande texter eftersom vi vänder oss till en svensk publik. Däremot har vi valt att använda de officiella engelska definitionerna för alla funktioner och vi har även valt att använda viss engelsk terminologi såsom array och case-sensitive. Detta eftersom de svenska översättningarna inte används särskilt ofta. Array brukar exempelvis översättas med vektor eller fält på svenska medan det för case-sensitive inte finns någon särskilt bra svensk översättning. Case-sensitive betyder att man gör skillnad mellan stora och små bokstäver medan case-insensitive är motsatsen.

Att använda engelska ord i de fallen de svenska översättningarna inte används i någon större utsträckning gör också att det blir lättare att söka efter mer information på nätet.

Om ni har några synpunkter gällande vårt val av språk och terminologi eller helt enkelt tycker det är svårt att förstå några av våra texter så får ni mer än gärna kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att svara på era frågor.