Archive for juni, 2017

PHP enkelfnuttar eller dubbelfnuttar (citattecken)

torsdag, juni 29th, 2017

Skillnaden mellan enkelfnuttar och dubbelfnuttar i php kan ibland vara avgörande.

Ta exemplet:

<?php
echo 'hello world in techbowl';
?>
<?php
echo "hello world in techbowl";
?>

Dessa rader producerar exakt samma resultat men den med enkelfnuttar är bättre eftersom de ger exakt det resultat som står mellan dem, medans med  dubbelfnuttar så processas  det som står mellan fnuttarna.

Ett exempel:

<?php

$example = 'hello world in techbowl';

echo '$example'; // outcome will be $example

echo "$example"; // outcome will be hello world in techbowl
?>

Så om man inte behöver processa det som skrivs mellan fnuttarna blir det effektivare att använda enkelfnuttar. I enstaka utfall blir naturligvis skillnaden minimal men om du har en loop som kör tusentals gånger så blir skillnaden avgörande.

PHP loopar och uppräkning

torsdag, juni 29th, 2017

 

Loopar och uppräkning används ofta vid programmering.

Principen är enkel men det finns några sätt att göra dina loopar eller uppräkningar mer effektiva.

Sätt max-värdet för din loop innan och inte i loopen så behöver du inte anropa din count() funktion i varje loop:

$max = count($array);
for ($i = 0; $i < $max; $i++)
//is faster than
for ($i = 0; $i < count($array); $i++)
When checking the length of strings:
Use isset where possible in replace of strlen. (cite)
if (!isset($foo{5})) { echo "Foo is too short"; }
//is faster than
if (strlen($foo) < 5) { echo "Foo is too short"; }