Phpreferens

allt om php

PHP

PHP är ett populärt programmeringsspråk som används för att utveckla dynamiska och interaktiva webbplatser. Med sin enkla syntax, omfattande funktionssamling och bred användning i.

PHP versioner och deras EOL (end of life)

PHP version 7.4 kommer inte längre uppdateras efter den 28 november 2022, (end of life) (EOL) vilket innebär att kända säkerhetsbrister inte längre kommer.

Sätta på visning av felmeddelande i PHP

Sätta på visning av felmeddelande i PHP <?php error_reporting(-1); // Report all type of errors ini_set(’display_errors’, 1); // Display all errors ini_set(’output_buffering’, 0); //.

PHP arrays

PHP Array Funktioner Function Description array() Creates an array array_change_key_case() Changes all keys in an array to lowercase or uppercase array_chunk() Splits an array.

Visa felmeddelanden php

För att sidan ska skriva ut eventuella felmeddelanden som php-koden genererar lägger man till följande tre rader i filen .htaccess php_flag display_startup_errors onphp_flag display_errors.

Programera objektorienterat i php

PHP är ett hybridspråk. Det innebär är att man kan välja att skriva både procedurellt/strukturerat och objektorienterat. Det går även att blanda dessa två.