För att sidan ska skriva ut eventuella felmeddelanden som php-koden genererar lägger man till följande tre rader i filen .htaccess

php_flag display_startup_errors on
php_flag display_errors on
php_flag html_errors on