Archive for the ‘felmeddelanden’ Category

Sätta på visning av felmeddelande i PHP

måndag, oktober 26th, 2020

Sätta på visning av felmeddelande i PHP

<?php
error_reporting(-1);              // Report all type of errors
ini_set('display_errors', 1);     // Display all errors 
ini_set('output_buffering', 0);   // Do not buffer outputs, write directly
?>

Det första raden är en PHP-funktion som säger att alla typer av felmeddelande skall visas.

Den andra raden anropar en funktion som ber PHP att skriva ut felmeddelanden och inte dölja dem.

Den tredje raden säger till PHP att inte buffra svaret (lagra informationen och skriva ut senare) utan skriva ut delarna av resultatsidan så fort som möjligt.

Visa felmeddelanden php

tisdag, juli 30th, 2019

För att sidan ska skriva ut eventuella felmeddelanden som php-koden genererar lägger man till följande tre rader i filen .htaccess

php_flag display_startup_errors on
php_flag display_errors on
php_flag html_errors on