Sätta på visning av felmeddelande i PHP

<?php
error_reporting(-1);              // Report all type of errors
ini_set('display_errors', 1);     // Display all errors 
ini_set('output_buffering', 0);   // Do not buffer outputs, write directly
?>

Det första raden är en PHP-funktion som säger att alla typer av felmeddelande skall visas.

Den andra raden anropar en funktion som ber PHP att skriva ut felmeddelanden och inte dölja dem.

Den tredje raden säger till PHP att inte buffra svaret (lagra informationen och skriva ut senare) utan skriva ut delarna av resultatsidan så fort som möjligt.