Archive for the ‘Loopar’ Category

PHP loopar och uppräkning

torsdag, juni 29th, 2017

 

Loopar och uppräkning används ofta vid programmering.

Principen är enkel men det finns några sätt att göra dina loopar eller uppräkningar mer effektiva.

Sätt max-värdet för din loop innan och inte i loopen så behöver du inte anropa din count() funktion i varje loop:

$max = count($array);
for ($i = 0; $i < $max; $i++)
//is faster than
for ($i = 0; $i < count($array); $i++)
When checking the length of strings:
Use isset where possible in replace of strlen. (cite)
if (!isset($foo{5})) { echo "Foo is too short"; }
//is faster than
if (strlen($foo) < 5) { echo "Foo is too short"; }