Kontrollera alltid returvärdet från mysql_query()

Då man ställer en fråga mot MySQL (eller någon annan databas) är det viktigt att alltid kontrollera så att inget gick fel. Det är.