Programera objektorienterat i php

PHP är ett hybridspråk. Det innebär är att man kan välja att skriva både procedurellt/strukturerat och objektorienterat. Det går även att blanda dessa två.