instanceof

Inom objektorienterad programmering så är det ofta väldigt användbart att kunna ta reda på om en variabel är en instans utav en given klass,.