Phpreferens

allt om php

array_pop

mixed array_pop ( array &$array ) Med hjälp av funktionen array_pop så kan man snabbt och smidigt returnera det sista värdet i en array.

json_encode

string json_encode ( mixed $value [, int $options = 0 ] ) Funktion json_encode används för att konvertera ett värde till JSON-formatet vilket används.

implode

string implode (string $glue, array $pieces) Funktionen implode kan man säga är motsatsen till explode. Med hjälp av denna funktion kan man skapa en.

array_key_exists

bool array_key_exists (mixed $key, array $search) Funktionen array_key_exists används för att kontrollera om ett specifikt index-värde finns i ett fält eller en array och.

trim

string trim ( string $str [, string $charlist ] ) Funktionen trim används när man vill bli av med whitespace-tecken såsom mellanslag i början.

isset

bool isset ( mixed $var [, mixed $… ] ) Det händer ofta att man vill veta om en variabel existerar eller inte. Då.

strpos

int strpos ( string $haystack , mixed $needle [, int $offset = 0 ] ) Funktionen strpos används för att söka efter en sträng.

strtolower

string strtolower ( string $str ) Funktionen strtolower används för att göra om en sträng till att innehålla enbart gemener, det vill säga små.

instanceof

Inom objektorienterad programmering så är det ofta väldigt användbart att kunna ta reda på om en variabel är en instans utav en given klass,.

explode

array explode ( string $delimiter , string $string [, int $limit ] ) Explode är en mycket användbar funktion som tillkom i PHP 4.