string trim ( string $str [, string $charlist ] )

Funktionen trim används när man vill bli av med whitespace-tecken såsom mellanslag i början och slutet av en sträng. De tecken som plockas bort är följande:

  • ” ” (ASCII 32 (0x20)), ett vanligt mellanslag
  • ”t” (ASCII 9 (0x09)), en tabb
  • ”n” (ASCII 10 (0x0A)), radmatning (line feed)
  • ”r” (ASCII 13 (0x0D)), vagnretur (carriage return
  • ”” (ASCII 0 (0x00)), så kallad NUL-byte.
  • ”x0B” (ASCII 11 (0x0B)), en vertikal tabb

Genom att ange andra tecken som andra argument till funktionen så kan man trimma vilka tecken man vill från sin ursprungliga sträng.

Exempel

$str1 = "  hej ";
echo trim($str1); // Skriver ut "hej"

$str2 = "...hej!";
echo trim($str2, ".!"); // Skriver ut "hej"