bool array_key_exists (mixed $key, array $search)

Funktionen array_key_exists används för att kontrollera om ett specifikt index-värde finns i ett fält eller en array och returnerar ett booleskt värde som talar om resultatet. Funktionen returnerar true även om värdet på ett index skulle vara null.

Exempel

$myArray = array('bil' => 'Ferrari', 'cykel' => 'BMX');
if (array_key_exists('bil', $myArray)) {
    echo "Bilen finns!";
}
if (array_key_exists('hus', $myArray)) {
    echo "Huset finns inte!";
}