Phpreferens

allt om php

implode

string implode (string $glue, array $pieces) Funktionen implode kan man säga är motsatsen till explode. Med hjälp av denna funktion kan man skapa en.

trim

string trim ( string $str [, string $charlist ] ) Funktionen trim används när man vill bli av med whitespace-tecken såsom mellanslag i början.

strpos

int strpos ( string $haystack , mixed $needle [, int $offset = 0 ] ) Funktionen strpos används för att söka efter en sträng.

strtolower

string strtolower ( string $str ) Funktionen strtolower används för att göra om en sträng till att innehålla enbart gemener, det vill säga små.

explode

array explode ( string $delimiter , string $string [, int $limit ] ) Explode är en mycket användbar funktion som tillkom i PHP 4.

str_replace

mixed str_replace ( mixed $search , mixed $replace , mixed $subject [, int &$count ] ) Funktionen str_replace använder man för att ersätta en.

strlen

int strlen ( string $string ) Funktionen strlen returnerar längden på en sträng. Det är antal bytes som returneras och inte antalet tecken. Ett.

echo

void echo ( string $arg1 [, string $… ] ) Echo är inte en vanlig funktion utan en av PHP-språkets grundläggande språkkonstruktioner. Dessa skiljer.