string strtolower ( string $str )

Funktionen strtolower används för att göra om en sträng till att innehålla enbart gemener, det vill säga små bokstäver. Funktionen är beroende av vilket som är det lokala språket på servern. Är strängen på ett annat språk än engelska så bör därför normalt sett multibyte-varianten mb_strtolower användas istället.

Exempel

$str = "I AM the best!";
$str = strtolower($str);
echo $str; // Skriver ut 'i am the best'