int strpos ( string $haystack , mixed $needle [, int $offset = 0 ] )

Funktionen strpos används för att söka efter en sträng i en annan. Ifall den eftersökta strängen hittas så returneras positionen där denna börjar, annars returneras false. Funktionen kan också returnera ett värde som värderas som false och därför måste operatorn === användas istället för ==. Man kan också ange ett positivt heltalsvärde som offset ifall man inte vill att funktionen ska börja söka från början av strängen.

Exempel

$oranges = "apelsiner";
$pears = "päron";
$apples_and_oranges = "äpplen och apelsiner";
echo strpos($apples_and_oranges, $oranges); // Skriver ut 11;
if (strpos($apples_and_oranges, $pears) === false) {
    echo "Det finns inga päron";
}