void echo ( string $arg1 [, string $... ] )

Echo är inte en vanlig funktion utan en av PHP-språkets grundläggande språkkonstruktioner. Dessa skiljer sig från funktionerna på det viset att PHP-parsern direkt känner igen dessa ord utan att kontrollera om det finns en funktion med detta namn. Relativt sett är dessa kommandon de allra snabbaste i PHP-språket. Lyckligtvis så hör de i likhet med echo också till de allra vanligaste.

Syntaxen för echo säger oss att kommandot inte returnerar något värde och att vi kan skicka in en eller flera strängar separerade med ett kommatecken. Eftersom echo inte är en vanlig PHP-funktion så är parenteserna kring dessa strängar valfria.

Så vad gör då echo? Echo gör något av det mest grundläggande inom programmeringen nämligen skriver ut de strängar som skickas in. Här är ett enkelt exempel:

echo "Erik har en röd cykel.";

I PHP så kan du tala om för språket att det handlar om en sträng genom att använda enkla (’) eller dubbla (”) citattecken. I vissa fall gör det skillnad vilket du väljer. Om du ska kunna använda en variabel inom citattecknen så måste du använda dubbla citattecken:

$color = "blå";
echo "Erik har en $color cykel.";

Denna kod skriver ut texten ”Erik har en blå cykel.”. Använder man istället enkla citattecken kommer man att få utskriften ”Erik har en $color cykel.”, det vill säga echo skriver ut exakt det som står där.

Det går även utmärkt att skriva ut siffror och heltal med hjälp av echo. Däremot kan du inte skriva ut andra sammansatta variabeltyper såsom Array eller objekt.

echo 12;