echo

void echo ( string $arg1 [, string $… ] ) Echo är inte en vanlig funktion utan en av PHP-språkets grundläggande språkkonstruktioner. Dessa skiljer.