array explode ( string $delimiter , string $string [, int $limit ] )

Explode är en mycket användbar funktion som tillkom i PHP 4 och som delar upp en sträng i en array baserat på en substräng.

Exempel

$str = "jul,tomte,snö,presenter";
$arr = explode(",", $str);
echo $arr[1]; // Skriver ut tomte

Om man bara behöver en del av strängen så kan man ange det maximala antalet element som ska returneras med hjälp av ett positivt eller negativt heltal (anger man 0 så kommer det att behandlas som 1). Negativa värden accepteras från och med PHP 5.1.0. Om ett negativt värde anges kommer detta antal element att uteslutas med början från slutet.

Exempel

$str = "jul,tomte,snö,presenter,,,,,,,";
$arr = explode(",", $str, 4);
echo count($arr); // Skriver ut 4