bool is_int ( mixed $var )

Funktionen is_int används för att ta reda på om en variabel är ett heltal (integer på engelska) eller inte. Funktionen returnerar ett värde av typen boolean, alltså true (sant) eller false (falskt).

Notera att is_int returnerar alltid falskt för en sträng oavsett om den är numerisk eller inte. Om du vill kunna använda denna funktion för exempelvis ett värde från ett formulär måste du omvandla variabeln eller använda is_numeric istället.

Maxvärdet för argumentet i funktionen är beroende av ifall din miljö kör med 32 eller 64 bitar.

Exempel

// Skriver ut: bool(true)
var_dump(is_int(5));

// Skriver ut: bool(false)
var_dump(is_int("5"));

// Skriver ut: bool(false)
var_dump(is_int(5.5));