Archive for the ‘Variabelhantering’ Category

isset

lördag, januari 26th, 2013
bool isset ( mixed $var [, mixed $... ] )

Det händer ofta att man vill veta om en variabel existerar eller inte. Då kan man använda sig av den smidiga lilla funktionen isset vilken helt enkelt bara returnerar sant/falskt beroende på om variabeln eller variablerna har deklarerats eller inte.

Ifall man anger fler än en variabel (separerade med kommatecken) så kommer funktionen att returnera sant endast om alla variabler existerar.

Exempel

$a = "";
if (isset($a)) {
    echo "Variabeln a finns!";
}
if (isset($b)) {
    echo "Variabeln b finns inte!";
}
$b = "12";
if (isset($a, $b)) {
    echo "Nu finns både a och b!";
}

is_int

söndag, juli 8th, 2012
bool is_int ( mixed $var )

Funktionen is_int används för att ta reda på om en variabel är ett heltal (integer på engelska) eller inte. Funktionen returnerar ett värde av typen boolean, alltså true (sant) eller false (falskt).

Notera att is_int returnerar alltid falskt för en sträng oavsett om den är numerisk eller inte. Om du vill kunna använda denna funktion för exempelvis ett värde från ett formulär måste du omvandla variabeln eller använda is_numeric istället.

Maxvärdet för argumentet i funktionen är beroende av ifall din miljö kör med 32 eller 64 bitar.

Exempel

// Skriver ut: bool(true)
var_dump(is_int(5));

// Skriver ut: bool(false)
var_dump(is_int("5"));

// Skriver ut: bool(false)
var_dump(is_int(5.5));

intval

söndag, juli 8th, 2012
int intval ( mixed $var [, int $base = 10 ] )

Intval är en ganska självförklarande funktion som helt enkelt returnerar heltalsvärdet av en variabel. Utan angivet värde så används 10 som bas, det vill säga vårt vanliga talsystem, men man kan också ange 2, 4 eller 75 som bas om man så önskar. Om basen ska ha någon effekt så måste man skicka in värdet som en sträng till funktionen.

Intval kan inte användas på objekt då det returnerar 1 samt resulterar i ett fel av typen E_NOTICE.

Om funktionen inte kan avgöra något heltalsvärde så returneras 0. Så är fallet för en tom array, tal som är större än maxvärdet för ett heltal i PHP samt de flesta strängar även om det i det senare fallet beror på vilka tecken som strängen inleds med. En array med värden returnerar alltid 1.

Några exempel

// Skriver ut: 70
echo intval(70)

// Skriver ut: 7
echo intval(7.4)

// Skriver ut: 22
echo intval('022')

// Skriver ut 1
echo intval(array('ett', 'två'));

// Skriver ut 7
echo intval('111', 2);