int intval ( mixed $var [, int $base = 10 ] )

Intval är en ganska självförklarande funktion som helt enkelt returnerar heltalsvärdet av en variabel. Utan angivet värde så används 10 som bas, det vill säga vårt vanliga talsystem, men man kan också ange 2, 4 eller 75 som bas om man så önskar. Om basen ska ha någon effekt så måste man skicka in värdet som en sträng till funktionen.

Intval kan inte användas på objekt då det returnerar 1 samt resulterar i ett fel av typen E_NOTICE.

Om funktionen inte kan avgöra något heltalsvärde så returneras 0. Så är fallet för en tom array, tal som är större än maxvärdet för ett heltal i PHP samt de flesta strängar även om det i det senare fallet beror på vilka tecken som strängen inleds med. En array med värden returnerar alltid 1.

Några exempel

// Skriver ut: 70
echo intval(70)

// Skriver ut: 7
echo intval(7.4)

// Skriver ut: 22
echo intval('022')

// Skriver ut 1
echo intval(array('ett', 'två'));

// Skriver ut 7
echo intval('111', 2);