Phpreferens

allt om php

is_int

bool is_int ( mixed $var ) Funktionen is_int används för att ta reda på om en variabel är ett heltal (integer på engelska) eller.

intval

int intval ( mixed $var [, int $base = 10 ] ) Intval är en ganska självförklarande funktion som helt enkelt returnerar heltalsvärdet av.

str_replace

mixed str_replace ( mixed $search , mixed $replace , mixed $subject [, int &$count ] ) Funktionen str_replace använder man för att ersätta en.

strlen

int strlen ( string $string ) Funktionen strlen returnerar längden på en sträng. Det är antal bytes som returneras och inte antalet tecken. Ett.

echo

void echo ( string $arg1 [, string $… ] ) Echo är inte en vanlig funktion utan en av PHP-språkets grundläggande språkkonstruktioner. Dessa skiljer.