mixed array_pop ( array &$array )

Med hjälp av funktionen array_pop så kan man snabbt och smidigt returnera det sista värdet i en array eller ett fält samtidigt som detta plockas bort från densamma. Ifall variabeln är tom, eller inte en array, så kommer NULL att returneras. En varning blir dessutom resultatet om man försöker applicera funktionen på en variabel som inte är en array.

Exempel

$cars = array("Volvo", "Saab", "Toyota");
$toyota = array_pop($cars);
print_r($cars);

Skriver ut:
Array
(
[0] => Volvo
[1] => Saab
)