PHP versioner och deras EOL (end of life)

PHP version 7.4 kommer inte längre uppdateras efter den 28 november 2022, (end of life) (EOL) vilket innebär att kända säkerhetsbrister inte längre kommer.