str_replace

mixed str_replace ( mixed $search , mixed $replace , mixed $subject [, int &$count ] ) Funktionen str_replace använder man för att ersätta en.