json_encode

string json_encode ( mixed $value [, int $options = 0 ] ) Funktion json_encode används för att konvertera ett värde till JSON-formatet vilket används.