isset

bool isset ( mixed $var [, mixed $… ] ) Det händer ofta att man vill veta om en variabel existerar eller inte. Då.