Phpreferens

allt om php

Sätta på visning av felmeddelande i PHP

Sätta på visning av felmeddelande i PHP <?php error_reporting(-1); // Report all type of errors ini_set(’display_errors’, 1); // Display all errors ini_set(’output_buffering’, 0); //.

Visa felmeddelanden php

För att sidan ska skriva ut eventuella felmeddelanden som php-koden genererar lägger man till följande tre rader i filen .htaccess php_flag display_startup_errors onphp_flag display_errors.