Phpreferens

allt om php

Sätta på visning av felmeddelande i PHP
On

Sätta på visning av felmeddelande i PHP <?php error_reporting(-1); // Report all type of errors ini_set(’display_errors’, 1); // Display all errors ini_set(’output_buffering’, 0); //.

Läs mer
PHP arrays
On

PHP Array Funktioner Function Description array() Creates an array array_change_key_case() Changes all keys in an array to lowercase or uppercase array_chunk() Splits an array.

Läs mer
Visa felmeddelanden php
On

För att sidan ska skriva ut eventuella felmeddelanden som php-koden genererar lägger man till följande tre rader i filen .htaccess php_flag display_startup_errors onphp_flag display_errors.

Läs mer
Programera objektorienterat i php
On

PHP är ett hybridspråk. Det innebär är att man kan välja att skriva både procedurellt/strukturerat och objektorienterat. Det går även att blanda dessa två.

Läs mer
Förlita dig inte på register_globals
On

Om man programmerat PHP ett tag har man säkerligen stött på register.globals tidigare. Denna inställning i PHP:s konfigurationsfil php.ini gör att all data som skickas.

Läs mer