Phpreferens

allt om php

PHP
On

PHP är ett populärt programmeringsspråk som används för att utveckla dynamiska och interaktiva webbplatser. Med sin enkla syntax, omfattande funktionssamling och bred användning i.

Läs mer
Sätta på visning av felmeddelande i PHP
On

Sätta på visning av felmeddelande i PHP <?php error_reporting(-1); // Report all type of errors ini_set(’display_errors’, 1); // Display all errors ini_set(’output_buffering’, 0); //.

Läs mer
PHP arrays
On

PHP Array Funktioner Function Description array() Creates an array array_change_key_case() Changes all keys in an array to lowercase or uppercase array_chunk() Splits an array.

Läs mer
Visa felmeddelanden php
On

För att sidan ska skriva ut eventuella felmeddelanden som php-koden genererar lägger man till följande tre rader i filen .htaccess php_flag display_startup_errors onphp_flag display_errors.

Läs mer
Programera objektorienterat i php
On

PHP är ett hybridspråk. Det innebär är att man kan välja att skriva både procedurellt/strukturerat och objektorienterat. Det går även att blanda dessa två.

Läs mer