Allt som ofta är man i behov av att skriva ut värdet av en variabel och då kanske man använder sig av echo eller print. Detta går så klart bra, men om man vill skriva ut en array eller ett object blir det problem. För detta ändamål finns den eminenta funktionen print_r(). Funktionen skriver ut data om en variabel på ett strukturerat sätt. Är det en skalär (”vanlig variabel”) skriver den ut den som om man hade använt echo, men är det en array skriver den ut ut värdet av varje element med indrag så att det blir snyggt och prydligt. Ett hett tips är att göra en egen funktion som först skriver ut HTML-taggen <pre> innan den anropar print_r(). Såhär t.ex.

function dump()
{
echo ’<pre>’;

$num_args = func_num_args();
for ($i = 0; $i < $num_args; ++$i)
{
print_r(func_get_arg($i));
echo ”\n\n”;
}

echo ’</pre>’;
exit;
}

Ovanstående funktion tar ett godtyckligt antal inparametrar vilket kan vara praktiskt när man utvecklar. Vill du t.ex. skriva ut värdet av variabeln $name och arrayen $addresses anropar du funktionen med:

dump($name, $addresses);