Phpreferens

allt om php

PHP arrays

PHP Array Funktioner Function Description array() Creates an array array_change_key_case() Changes all keys in an array to lowercase or uppercase array_chunk() Splits an array.

Förlita dig inte på register_globals

Om man programmerat PHP ett tag har man säkerligen stött på register.globals tidigare. Denna inställning i PHP:s konfigurationsfil php.ini gör att all data som skickas.

array_pop

mixed array_pop ( array &$array ) Med hjälp av funktionen array_pop så kan man snabbt och smidigt returnera det sista värdet i en array.

implode

string implode (string $glue, array $pieces) Funktionen implode kan man säga är motsatsen till explode. Med hjälp av denna funktion kan man skapa en.

array_key_exists

bool array_key_exists (mixed $key, array $search) Funktionen array_key_exists används för att kontrollera om ett specifikt index-värde finns i ett fält eller en array och.