PHP version 7.4 kommer inte längre uppdateras efter den 28 november 2022, (end of life) (EOL) vilket innebär att kända säkerhetsbrister inte längre kommer att åtgärdas och webbplatser som inte uppdaterar till en nyare php-version utsätts för betydande säkerhetsbrister. Därför är det viktigt att uppdatera till en nyare version.

PHP 8.0 stöds till 26 november 2023

PHP 8.1 stöds till 25 november 2024

Nya stora PHP-versioner kan föra med sig ett antal nya funktioner men även vissa inkompatibiliteter. Därför bör sidan testas innan PHP-versionen uppdateras i skarpt läge.