Phpreferens

allt om php

PHP loopar och uppräkning
On

  Loopar och uppräkning används ofta vid programmering. Principen är enkel men det finns några sätt att göra dina loopar eller uppräkningar mer effektiva..

Läs mer
array_pop
On

mixed array_pop ( array &$array ) Med hjälp av funktionen array_pop så kan man snabbt och smidigt returnera det sista värdet i en array.

Läs mer
json_encode
On

string json_encode ( mixed $value [, int $options = 0 ] ) Funktion json_encode används för att konvertera ett värde till JSON-formatet vilket används.

Läs mer
implode
On

string implode (string $glue, array $pieces) Funktionen implode kan man säga är motsatsen till explode. Med hjälp av denna funktion kan man skapa en.

Läs mer
array_key_exists
On

bool array_key_exists (mixed $key, array $search) Funktionen array_key_exists används för att kontrollera om ett specifikt index-värde finns i ett fält eller en array och.

Läs mer
trim
On

string trim ( string $str [, string $charlist ] ) Funktionen trim används när man vill bli av med whitespace-tecken såsom mellanslag i början.

Läs mer
isset
On

bool isset ( mixed $var [, mixed $… ] ) Det händer ofta att man vill veta om en variabel existerar eller inte. Då.

Läs mer
strpos
On

int strpos ( string $haystack , mixed $needle [, int $offset = 0 ] ) Funktionen strpos används för att söka efter en sträng.

Läs mer
strtolower
On

string strtolower ( string $str ) Funktionen strtolower används för att göra om en sträng till att innehålla enbart gemener, det vill säga små.

Läs mer
instanceof
On

Inom objektorienterad programmering så är det ofta väldigt användbart att kunna ta reda på om en variabel är en instans utav en given klass,.

Läs mer