string json_encode ( mixed $value [, int $options = 0 ] )

Funktion json_encode används för att konvertera ett värde till JSON-formatet vilket används frekvent för att kommunicera data mellan olika system. Funktionen tillkom i PHP 5.2.0 och kräver PECL json minst version 1.2.0. Notera att json_encode endast fungerar med data i teckenkodningen UTF-8.

Exempel

$myCar = array('car' => 'Saab', 'color' => 'black', 'wheels' => 4);
echo json_encode($myCar);

// Skriver ut {"car":"Saab","color":"black","wheels":4}

Man kan även skicka med ett flertal olika förutbestämda JSON-konstanter till funktionen för att få andra typer av utskrifter.