Phpreferens

allt om php

strtolower
On

string strtolower ( string $str ) Funktionen strtolower används för att göra om en sträng till att innehålla enbart gemener, det vill säga små.

Läs mer
instanceof
On

Inom objektorienterad programmering så är det ofta väldigt användbart att kunna ta reda på om en variabel är en instans utav en given klass,.

Läs mer
explode
On

array explode ( string $delimiter , string $string [, int $limit ] ) Explode är en mycket användbar funktion som tillkom i PHP 4.

Läs mer
is_int
On

bool is_int ( mixed $var ) Funktionen is_int används för att ta reda på om en variabel är ett heltal (integer på engelska) eller.

Läs mer
intval
On

int intval ( mixed $var [, int $base = 10 ] ) Intval är en ganska självförklarande funktion som helt enkelt returnerar heltalsvärdet av.

Läs mer
str_replace
On

mixed str_replace ( mixed $search , mixed $replace , mixed $subject [, int &$count ] ) Funktionen str_replace använder man för att ersätta en.

Läs mer
strlen
On

int strlen ( string $string ) Funktionen strlen returnerar längden på en sträng. Det är antal bytes som returneras och inte antalet tecken. Ett.

Läs mer
echo
On

void echo ( string $arg1 [, string $… ] ) Echo är inte en vanlig funktion utan en av PHP-språkets grundläggande språkkonstruktioner. Dessa skiljer.

Läs mer