Inom objektorienterad programmering så är det ofta väldigt användbart att kunna ta reda på om en variabel är en instans utav en given klass, i synnerhet när det handlar om validering och arv. Inom PHP kan man göra detta mycket smidigt genom operatorn instanceof vilken helt enkelt bara returnerar en boolean.

Exempel

class House
{
}

class SmallHouse extends House
{
}

$a = new House;
$b = new SmallHouse;

var_dump($a instanceof SmallHouse); // Skriver ut bool(false)
var_dump($b instanceof SmallHouse); // Skriver ut bool(true)
var_dump($b instanceof House);      // Skriver ut bool(true)