bool isset ( mixed $var [, mixed $... ] )

Det händer ofta att man vill veta om en variabel existerar eller inte. Då kan man använda sig av den smidiga lilla funktionen isset vilken helt enkelt bara returnerar sant/falskt beroende på om variabeln eller variablerna har deklarerats eller inte.

Ifall man anger fler än en variabel (separerade med kommatecken) så kommer funktionen att returnera sant endast om alla variabler existerar.

Exempel

$a = "";
if (isset($a)) {
    echo "Variabeln a finns!";
}
if (isset($b)) {
    echo "Variabeln b finns inte!";
}
$b = "12";
if (isset($a, $b)) {
    echo "Nu finns både a och b!";
}