Phpreferens

allt om php

isset

bool isset ( mixed $var [, mixed $… ] ) Det händer ofta att man vill veta om en variabel existerar eller inte. Då.

is_int

bool is_int ( mixed $var ) Funktionen is_int används för att ta reda på om en variabel är ett heltal (integer på engelska) eller.

intval

int intval ( mixed $var [, int $base = 10 ] ) Intval är en ganska självförklarande funktion som helt enkelt returnerar heltalsvärdet av.