Loopar och uppräkning används ofta vid programmering.

Principen är enkel men det finns några sätt att göra dina loopar eller uppräkningar mer effektiva.

Sätt max-värdet för din loop innan och inte i loopen så behöver du inte anropa din count() funktion i varje loop:

$max = count($array);
for ($i = 0; $i < $max; $i++)
//is faster than
for ($i = 0; $i < count($array); $i++)
When checking the length of strings:
Use isset where possible in replace of strlen. (cite)
if (!isset($foo{5})) { echo "Foo is too short"; }
//is faster than
if (strlen($foo) < 5) { echo "Foo is too short"; }