implode

string implode (string $glue, array $pieces) Funktionen implode kan man säga är motsatsen till explode. Med hjälp av denna funktion kan man skapa en.