explode

array explode ( string $delimiter , string $string [, int $limit ] ) Explode är en mycket användbar funktion som tillkom i PHP 4.