intval

int intval ( mixed $var [, int $base = 10 ] ) Intval är en ganska självförklarande funktion som helt enkelt returnerar heltalsvärdet av.