strlen

int strlen ( string $string ) Funktionen strlen returnerar längden på en sträng. Det är antal bytes som returneras och inte antalet tecken. Ett.