Archive for februari, 2013

array_pop

fredag, februari 22nd, 2013
mixed array_pop ( array &$array )

Med hjälp av funktionen array_pop så kan man snabbt och smidigt returnera det sista värdet i en array eller ett fält samtidigt som detta plockas bort från densamma. Ifall variabeln är tom, eller inte en array, så kommer NULL att returneras. En varning blir dessutom resultatet om man försöker applicera funktionen på en variabel som inte är en array.

Exempel

$cars = array("Volvo", "Saab", "Toyota");
$toyota = array_pop($cars);
print_r($cars);

Skriver ut:
Array
(
[0] => Volvo
[1] => Saab
)

json_encode

onsdag, februari 6th, 2013
string json_encode ( mixed $value [, int $options = 0 ] )

Funktion json_encode används för att konvertera ett värde till JSON-formatet vilket används frekvent för att kommunicera data mellan olika system. Funktionen tillkom i PHP 5.2.0 och kräver PECL json minst version 1.2.0. Notera att json_encode endast fungerar med data i teckenkodningen UTF-8.

Exempel

$myCar = array('car' => 'Saab', 'color' => 'black', 'wheels' => 4);
echo json_encode($myCar);

// Skriver ut {"car":"Saab","color":"black","wheels":4}

Man kan även skicka med ett flertal olika förutbestämda JSON-konstanter till funktionen för att få andra typer av utskrifter.

implode

lördag, februari 2nd, 2013
string implode (string $glue, array $pieces)

Funktionen implode kan man säga är motsatsen till explode. Med hjälp av denna funktion kan man skapa en sträng från ett fält eller en array där alla värden är separerade med valfri sträng.

Exempel

$cars = array('Volvo', 'Saab', 'Toyota');
echo implode(', ', $cars); // Skriver ut Volvo, Saab, Toyota

array_key_exists

lördag, februari 2nd, 2013
bool array_key_exists (mixed $key, array $search)

Funktionen array_key_exists används för att kontrollera om ett specifikt index-värde finns i ett fält eller en array och returnerar ett booleskt värde som talar om resultatet. Funktionen returnerar true även om värdet på ett index skulle vara null.

Exempel

$myArray = array('bil' => 'Ferrari', 'cykel' => 'BMX');
if (array_key_exists('bil', $myArray)) {
    echo "Bilen finns!";
}
if (array_key_exists('hus', $myArray)) {
    echo "Huset finns inte!";
}