Phpreferens

allt om php

explode
On

array explode ( string $delimiter , string $string [, int $limit ] ) Explode är en mycket användbar funktion som tillkom i PHP 4.

Läs mer
is_int
On

bool is_int ( mixed $var ) Funktionen is_int används för att ta reda på om en variabel är ett heltal (integer på engelska) eller.

Läs mer
intval
On

int intval ( mixed $var [, int $base = 10 ] ) Intval är en ganska självförklarande funktion som helt enkelt returnerar heltalsvärdet av.

Läs mer
str_replace
On

mixed str_replace ( mixed $search , mixed $replace , mixed $subject [, int &$count ] ) Funktionen str_replace använder man för att ersätta en.

Läs mer
strlen
On

int strlen ( string $string ) Funktionen strlen returnerar längden på en sträng. Det är antal bytes som returneras och inte antalet tecken. Ett.

Läs mer
echo
On

void echo ( string $arg1 [, string $… ] ) Echo är inte en vanlig funktion utan en av PHP-språkets grundläggande språkkonstruktioner. Dessa skiljer.

Läs mer